Denne siden er flyttet

Vi har oppgradert til en nyere versjon av Online Innmelding, Booking og Min side

Dersom du har lagret denne siden som en snarvei på din mobil/PC, bør du slette denne og legge inn snarvei til vår nyeste løsning istedet.

Se våre hjemmesider for informasjon om hvor du finner våre nye Online løsninger

Aktiv Otta