Valgt kontrakt

Løpende - Student/Honnør
299,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 19.03.2019
718,00 betales nå

Løpende medlemskap med 1 måneds oppsigelse. Gyldig bevis vises ved henting av kort. Beløp gjelder for neste hele måned og restrerende dager i inneværenede måned, i tillegg til kr 299 for adgangskort.

Kundeopplysninger