Valgt kontrakt

Løpende - Ordinær
349,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 19.03.2019
788,00 betales nå

Løpende medlemskap med 1 måneds oppsigelse. Beløp gjelder for neste hele måned og restrerende dager i inneværenede måned, i tillegg til kr 299 for adgangskort.

Kundeopplysninger