Valgt kontrakt

Løpende - 12mnd binding
299,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 17.06.2019
12 mnd bindingstid
748,00 betales nå

Løpende abonnement med bindingstid i 12 måneder. Beløp gjelder for neste hele måned og restrerende dager i inneværenede måned, i tillegg til kr 299 for adgangskort.

Kundeopplysninger