Valgt avdeling

Avdeling ikke spesifisert

Velg kontrakt

Fri sal: Trening/Pilates/Yoga
650,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 17.11.2018
6 mnd bindingstid
1074,00 betales nå
Pilates Apparat Klippekort
0,00 pr/mnd
Fra 17.11.2018 til 16.11.2019
2000,00 betales nå
Pilates på reformer x1 pr.uke.
650,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 17.11.2018
6 mnd bindingstid
1074,00 betales nå
Pilates reforemr x2 pr. uke og fri trening i sal.
1100,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 17.11.2018
6 mnd bindingstid
1749,00 betales nå
Pilates reformerX1 og fri trening i sal.
850,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 17.11.2018
6 mnd bindingstid
1374,00 betales nå
Student fri trening i sal.
400,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 17.11.2018
6 mnd bindingstid
699,00 betales nå