Valgt avdeling

Avdeling ikke spesifisert

Velg kontrakt

Fri sal: Trening/Pilates/Yoga
650,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 22.09.2018
6 mnd bindingstid
944,00 betales nå
Pilates Apparat Klippekort
0,00 pr/mnd
Fra 22.09.2018 til 21.09.2019
2000,00 betales nå
Pilates på reformer x1 pr.uke.
650,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 22.09.2018
6 mnd bindingstid
944,00 betales nå
Pilates reforemr x2 pr. uke og fri trening i sal.
1100,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 22.09.2018
6 mnd bindingstid
1529,00 betales nå
Pilates reformerX1 og fri trening i sal.
850,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 22.09.2018
6 mnd bindingstid
1204,00 betales nå
Student fri trening i sal.
400,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 22.09.2018
6 mnd bindingstid
619,00 betales nå