Velg kontrakt

Fri sal: Trening/Pilates/Yoga
670,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 24.08.2019
6 mnd bindingstid
970,00 betales nå
Pilates Apparat Klippekort
0,00 pr/mnd
Fra 24.08.2019 til 23.08.2020
2000,00 betales nå
Pilates på reformer x1 pr.uke.
670,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 24.08.2019
6 mnd bindingstid
970,00 betales nå
Pilates reforemr x2 pr. uke og fri trening i sal.
1120,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 24.08.2019
6 mnd bindingstid
1555,00 betales nå
Pilates reformerX1 og fri trening i sal.
870,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 24.08.2019
6 mnd bindingstid
1230,00 betales nå
Student fri trening i sal.
420,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 24.08.2019
6 mnd bindingstid
645,00 betales nå