Valgt avdeling

Avdeling ikke spesifisert

Valgt kontrakt

Løpende Student/Honnør
299,00 pr/mnd
Løpende kontrakt fra 11.12.2018
807,00 betales nå

Løpende medlemskap med 1 måneds oppsigelse. Gyldig bevis vises frem ved henting av kort. Beløp gjelder for neste hele måned og restrerende dager i inneværenede måned, i tillegg til kr 299 for adgangskort.

Kundeopplysninger