MEDLEMSVILKÅR VED MAXI TRENINGSSENTER

 

Medlemmet gjøres kjent med følgende avtalevilkår ved inngått treningsavtale.

1. Rettigheter og plikter som medlem ved Maxi Treningssenter.

 

Maxi Treningssenter

 

Medlemmet

 

2. Betalingsbetingelser for treningsavtale.

 

Ved kontantmedlemskap, betales treningsavtalens totalbeløp ved inngåelse av treningsavtale, eller innen forfall etter avtale.

 

3. Om Avtalegiro (Avdragsbetaling av treningsavgiften)

 

 

4. Frysing av medlemskap

 

I etterkant av en fryseperiode starter trekkene automatisk opp igjen. Det er medlemmets ansvar at avtalegiro fortsatt er aktiv.

 

5. Oppsigelse av treningsavtalen

 

 

6. Personvern

Jeg samtykker til at MaxiTreningssenter AS(Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg ved å sende meg nyhetsbrev, informasjon og fakturering. Personopplysningene som behandles omfatter:
 
·   Navn
·   Fødselsdato
·   Kjønn
·   Adresse
·   E-post
·   Telefonnummer

Jeg er klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake ved å sende skriftlig e-post til Sandnes@Trimeriet.com.

Jeg er klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger.

Jeg er klar over at det er mer informasjon om Behandlingsansvarliges sin bruk av personopplysninger i Behandlingsansvarliges personvernerklæring som er tilgjengelig på nett: www.Trimeriet.com/sandnes/Personvern

 

 

VELKOMMEN SOM KLUBBMEDLEM VED MAXI TRENINGSSENTER